แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - saibennn9

หน้า: [1] 2 3 4
1
ในบางโอกาสการที่เรามีหนี้สินเข้ามารุมเล้า เรามีความจำเป็นที่ต้องกำจัดหนี้สินเหล่านั้น และบางท่านทั้งหลายใช้การจำหน่ายรถยนต์ที่เช่าซื้อเพื่อตัดปัญหาของหนี้สินหรือภาระในแต่ละเดือนออกไป ซึ่งการขายทรัพย์สินเป็นทางออกหนึ่งที่ลดภาระการเป็นหนี้สินโดยไม่จำเป็นออกไป แต่ทำอย่างไรจึงจะเป็นวิธีที่ถูกต้อง และไม่มีปัญหาตามมา
 
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อใน ณ เช่าซื้อนั้น เป็นของผู้ให้เช่าซื้อ ตราบใดที่ท่านทั้งหลายยังผ่อนเงินค่างวดเช่าซื้อไม่ครบถ้วนแล้ว กรรมสิทธิ์ยังไม่เป็นของท่าน และท่านทั้งหลายยังมีภาระการเป็นหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ออีกด้วย การที่ท่านผู้อ่านได้ตัดสินใจจำหน่ายทรัพย์สินที่เช่าซื้อออกไปให้แก่ผู้อื่นโดยไมได้เปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับผู้ให้เช่าซื้อยังคงมีอยู่ นั้นหมายความว่า ผู้อ่านจะต้องรับผิดชอบในการผ่อนค่างวดเช่าซื้อจนกว่าจะชำระเงินค่าเช่าซื้องวดสุดท้าย แต่อย่างไรก็ดี มีบางคนคิดว่า ไม่เห็นต้องเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อเลยเพราะมันยุ่งยาก แต่ผู้อ่านรู้หรือไม่ว่า การที่ท่านทั้งหลายไม่ได้เปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อหากปรากฏว่า บุคคลที่ท่านขายทรัพย์สินที่เช่าซื้อต่อนั้น ไม่ได้ส่งค่างวดเช่าซื้อให้แก่ท่านแล้ว ผู้อ่านจะต้องเป็นผู้ส่งค่างวดเช่าซื้อให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ ทำให้ผู้อ่านเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ แถมยังไม่มีทรัพย์สินใช้อีกต่างหาก ดังนั้นด้วยเหตุผลดังที่ผมได้แจ้งให้แก่ท่านทราบแล้ว ว่า ควรเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อก่อนส่งมอบทรัพย์สินจะทำให้ผู้อ่านปลอดภัยจากการโกงของผู้อื่นได้ ทั้งไม่ต้องเป็นหนี้สินอีกด้วย
ท่านทั้งหลายสามารถอ่านบทความตัวเต็มได้ที่
https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88.html โอนรถที่เช่าซื้อควรเปลี่ยนสัญญาหรือไม่
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ทนายเชียงใหม่

เครดิต : https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/

Tags : ทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่,ทนายเชียงใหม่

2
ในวันนี้ ผมทนายความเชียงใหม่จะมีอธิบายรายละเอียดของการปิดอากรแสตมป์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถได้นำไปใช้ได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องด้วย ก่อนอื่นนั้น ท่านผู้อ่านจะต้องทราบเสียก่อนว่า คุณจะมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปทำกิจการใด และกิจการนั้นจะต้องทำการอย่างเดียวหรือหลายอย่างจึงจะสำเร็จตามที่ได้มอบหมาย
 
เมื่อท่านผู้อ่านทราบแล้วว่า ผู้อ่านจะมอบอำนาจให้แก่ผู้รับมอบอำนาจไปทำกิจการแทนท่าน จำนวนอย่างเดียวหรือหลายอย่างแล้ว ท่านผู้อ่านจะต้องมากรอกข้อความในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งมอบให้แก่ผู้รับมอบอำนาจไป และขอเตือนตรงนี้ว่า การลงลายมือชื่อแทนกันทำไม่ได้นะครับเพราะมีความผิดอาจมีโทษทางอาญา หากได้ความว่าการนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในแก่ผู้มอบอำนาจ เมื่อกรอกข้อความครบแล้ว ให้คุณเอาไปให้ผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจและปิดอากรแสตมป์ ตรงนี้เป็นประเด็นของเราว่า หนังสือมอบอำนาจจะต้องปิดเท่าไหร่ ทนายเชียงใหม่ของให้คำตอบว่า หากกิจการที่ท่านได้มอบหมายให้แก่ผู้รับมอบอำนาจไปทำการแทนเป็นกิจการอย่างเดียวเท่านั้น ให้คุณปิดอากรแสตมป์ จำนวน 10 บาท หากว่าท่านได้มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจไปทำกิจกรรมแทนผู้อ่านจำนวนหลายอย่างในคราวเดียวกันโดยใช้หนังสือมอบอำนาจฉบับเดียวเท่านั้น ให้ผู้อ่านปิดอากรแสตมป์จำนวน 30 บาท ท่านผู้อ่านเห็นหรือไม่ว่า การปิดอากรแสตมป์มีความแตกต่างกัน การปิดสัญญากู้ยืมเงินต้องปิดอากรแสตมป์เท่าไหร่ การปิดสัญญาค้ำประกันต้องปิดอากรแสตมป์เท่าไหร่ นั้น คุณจะต้องไปศึกษาที่บทความของเว็บไซต์นพนภัสทนายความเชียงใหม่ได้ หรือท่านอาจคลิกที่ข้อความที่มีลิงค์ตรงตัวหนังสือก็ได้
 
ต่อไปเป็นประเด็นว่า เมื่อปิดอากรแสตมป์แล้ว จะต้องทำอย่างไรต่อไปนั้น ทนายความเชียงใหม่ ขออธิบายว่า ท่านจะต้องทำการขีดฆ่าอากรแสตมป์ที่ปิด โดยจะใช้ปากกาขีดเป็นแนวเส้นตรงจำนวน 2 เส้นก็ได้ หรือจะขีดด้วยปากกาเป็นแนวเส้นตรงพร้อมกับเขียนวันที่ที่ขีดฆ่าก็ได้ ตามแต่ท่านผู้อ่านจะสะดวก นอกจากนั้นว่า หากว่าท่านไม่ได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์แล้ว ผลทางด้านกฎหมายจะเป็นอย่างไร ทนายเชียงใหม่ขอให้คำตอบว่า หนังสือมอบอำนาจนั้นจะไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาคดีได้
 
ต่อไปเป็นประเด็นที่ว่า แล้วหากว่ามีผู้รับมอบอำนาจจำนวน 2 คนได้หรือไม่ คำตอบคือว่า ได้ แล้วต้องปิดอากรแสตมป์อย่างไร ทนายความเชียงใหม่ขอให้คำตอบว่า ให้นับจำนวนคน หากมีผู้รับมอบอำนาจจำนวน 2 คน และได้ทำกิจการหลายอย่างแทนผู้มอบอำนาจแล้ว หนังสือมอบอำนาจฉบับดังกล่าวจะต้องให้ปิดอากรแสตมป์จำนวน 60 บาท แล้วขีดฆ่าอากรแสตมป์นั้นเสียจึงจะถูกต้องตามกฎหมาย
ท่านสามารถอ่านบทความตัวเต็มได้ที่
https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88.html
หรือ คลืก  หนังสือมอบอำนาจต้องปิดอากรแสตมป์เท่าไหร่

ที่มา : https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/

Tags : ทนายเชียงใหม่

3
การที่ผู้อ่านถูกข่มขู่ว่า จะเปิดเผยความลับที่ผู้อ่านต้องการเก็บรักษาไว้ไม่ให้ผู้ใดล่วงรู้ ไม่ว่าเรื่องที่เราต้องการปกปิดนั้นจะเป็นเรื่องผิดศีลธรรมหรือไม่ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องการปกปิดที่ท่านผู้อ่านต้องการปกปิด เช่น ขู่ว่าจะมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับผู้อื่น เป็นต้น หากว่าเราถูกข่มขู่ว่าจะเปิดเผยความลับดังกล่าวแล้ว เรียกเอาเงิน ย่อมเป็นความผิดฐานรีดเอาทรัพย์
 
ติดตามบทความตัวเต็มได้ที่
https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/%E0%B8%82%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C.html
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ปรึกษากฎหมายเชียงใหม่

เครดิต : https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/

Tags : ทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่,ปรึกษากฎหมายเชียงใหม่

4
จอดรถขวางทางทำให้เข้าออกลำบากในหมู่บ้านจัดสรรฟ้องขับไล่ได้

5
ครอบครองปรปักษ์ที่ดินที่ติดจำนองจำนองย่อมติดไปด้วย

6
การศึกษา / ฟ้องหย่าเพราะเหตุชู้
« เมื่อ: เมษายน 07, 2020, 12:53:26 AM »
อยากให้อ่านบทความนี้  เพราะเป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าเพราะเหตุมีชู้  ซึ่งเป็นการเขียนบทความจากทนายความโดยตรง  
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nopnapatlaw99&month=02-04-2020&group=1&gblog=27

7
อื่นๆ / ฟ้องหย่าเพราะสามีมีชู้
« เมื่อ: เมษายน 03, 2020, 05:25:21 PM »
การที่จะฟ้องหย่าได้นั้น จะต้องมีการจดทะเบียนสมรสที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องหย่าได้ รวมถึงมีสิทธิในการฟ้องชู้ให้ชดใช้ค่าเสียหายได้ ดังนั้น สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการจดทะเบียนสมรสแล้วเท่านั้น ส่วนเหตุแห่งการฟ้องหย่าจะเป็นอย่างไร ขอให้ท่านโปรดคลิกอ่านที่บทความนี้ https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B9%89.html]ฟ้องหย่า[/url]
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ฟ้องหย่าเพราะภริยามีชู้

ขอบคุณบทความจาก : https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B9%89.html

Tags : ฟ้องหย่าเพราะภริยามีชู้

8
อื่นๆ / มาตรา 100/2ใช้อย่างไร
« เมื่อ: เมษายน 03, 2020, 02:53:58 AM »
วันนี้เราไปได้พบเจอบทความดีๆ อยากให้เพื่อนๆ ได้อ่านเรื่องราว ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรา 100/2 ที่หลายคนกำลังค้นหาข้อมูล เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของทนายเชียงใหม่ ที่เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้ประชาชนได้รับทราบกัน เว็บไซต์คลิก
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : มาตรา100/2

ขอบคุณบทความจาก : https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%20100%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A2%20%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99.html

Tags : มาตรา100/2,มาตรา100/2

9
เมื่อนายจ้างเลิกจ้างผู้ทำงานให้แล้ว ตามกฎหมายต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับจ้างทุกกรณีไม่ได้ มีเงื่อนไขอย่างไร แล้วทำอย่างไรผู้รับจ้างจึงจะได้ค่าชดเชยจากผู้ว่าจ้าง และเมื่อนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำอย่างไรในเมื่อเจ้านายไม่มีหน้าที่แล้วทำตาม

ที่มา : https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2.html

Tags : ค่าชดเชย

10
อื่นๆ / เลิกจ้างได้ค่าชดเชย
« เมื่อ: มีนาคม 31, 2020, 03:01:14 PM »
หลักเกณฑ์การได้ค่าชดเชยจะเป็นอย่างไร  มีวิธีการและเงื่อนไขการได้ค่าชดเชยอย่างไร  วันนี้เรามีเว็บไซต์ดีๆ  และบทความดีๆ  มาแนะนำให้ท่านได้ทราบได้อ่านกันดังนี้ https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2.html หรือ ค่าชดเชย อยากให้เพื่อนๆ  ได้ความรู้ทางด้านกฎหมายและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องครับ

11
ในกรณีคุณได้เอาประกันไว้กับบริษัทประกันภัย ภายหลังจากบริษัทประกันภัยได้คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ต่อมาปรากฏว่า เราได้ขับรถที่เอาประกันภัยไปชนกับรถยนต์คันอื่นเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย ซึ่งในขณะนั้น ท่านมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด บริษัทประกันภัย ต้องจ่ายเงินค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก จะปฏิเสธไม่จ่ายเงินตามสัญญาประกันภัยไม่ได้ รายละเอียดนั้น ให้เราติดตามที่บทความ นี่
https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99.html
 
นอกจากนั้น ทนายความเชียงใหม่หรือทนายเชียงใหม่ ยังมีบทความดีๆ น่าสนใจมาให้ผู้อ่านได้อ่านได้ศึกษาซึ่งเป็นบทความเกี่ยวกับข้อกฎหมายในชีวิตประจำวัน หากคุณได้ศึกษาบทความจากบทความของทนายความเชียงใหม่แล้ว จะทำให้เรามีความรู้ในการปกป้องสิทธิของตนตามกฎหมายเบื้องต้น ได้

ขอบคุณบทความจาก : [url=https://www.นพนภัสทนายความเชียงใหม่.com/]https://www.นพนภัสทนายความเชียงใหม่.com/


Tags : ทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

12
เมื่อมีการเลิกจ้างแล้ว นายต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย โดยมีระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดจะไดรับค่าชดเชยเป็นส่วนๆ ตามระยะเวลาการทำงานของท่านซึ่งเป็นลูกจ้าง และมีเหตุที่ทำให้ไม่ได้รับค่าชดเชยแม้ทำงานมานานเพียงใดก็ตาม ท่านสามารถอ่านบทความเกี่ยวกับการได้รับค่าชดเชยได้ที่ลิงค์ บทความ ทนายเชียงใหม่หรือทนายความเชียงใหม่[/u] นี้
https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2.html

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/

Tags : ทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

13
การจงใจลงลายมือชื่อในเช็คให้มีความแตกต่างที่จากที่ให้ไว้กับธนาคารจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติความความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็คยังไง นั้น จะต้องพิจารณาว่า ลายมือชื่อนั้น มีความแตกต่างมากเพียงใด หากปรากฏว่า มีการแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้ว ทำให้เห็นว่า ผู้ออกเช็คมีเจตนาที่จะไม่ใช้เงินตามเช็คแต่ต้น เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค เนื่องด้วยลายมือชื่อดังกล่าว ย่อมส่งผลให้แก่ผู้ทรงเช็คได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินนั้น ผู้ทรงเช็คย่อมมีสิทธิในการฟ้องคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาได้ แล้วแต่ผู้ทรงเช็คจะเลือกฟ้อง โดยผู้เขียนได้บทความมาจากเว็บไซต์ทนายความเชียงใหม่ ท่านสามารถอ่านบทความตัวเต็มได้ที่
https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ทนายเชียงใหม่

ที่มา : https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/

Tags : ทนายความเชียงใหม่,ทนายเชียงใหม่,ทนายเชียงใหม่

14
ก่อนอื่น ต้องเข้าใจก่อนว่า วันที่ในเช็คสำคัญยังไงบ้าง วันที่ในเช็คเป็นวันที่ครบกำหนดใช้เงินตามเช็ค ดังนั้น ทนายความเชียงใหม่ขอชี้แจงว่า วันที่ในเช็คจึงมีความสำคัญมาก เพราะหากไม่อาจมีวันที่ในเช็คแล้ว ย่อมไม่อาจทราบได้ว่า เช็คถึงกำหนดใช้เงินตามเช็คเมื่อไหร่ ซึ่งจากความสำคัญของวันที่ในเช็ค ย่อมส่งผลทางด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมายแพ่งและด้านกฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือพระราชบัญญัติว่าความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็คนั้นเอง
                ทางด้านกฎหมายแพ่งนั้น กฎหมายกำหนดว่า ผู้ทรงเช็คกระทำการโดยสุจริตสามารถกรอกวันที่ในเช็คโดยการกรอรกนั้นจะต้องเป็นวันที่ได้ตกลงกับผู้ออกเช็คแล้วว่าให้ลงวันที่ในเช็คในวันใด ผู้ทรงเช็คจึงสามารถกรอกวันที่ในเช็คตามที่ได้ตกลงนั้นได้ เมื่อกรอกวันที่ในเช็คด้วยความสุจริตแล้ว ย่อมมีผลทำให้เป็นวันที่ถึงกำหนดชำระเงินตามเช็คตามที่กรอกวันที่โดยสุจริตนั้นได้
                ทางด้านกฎหมายอาญานั้น กฎหมายกำหนดว่า ผู้ออกเช็คจะต้องกรอกวันที่ในเช็ค ณ ขณะออกเช็ค หากไม่ได้กรอกวันที่ในเช็คในขณะออกเช็ค ย่อมถือว่าไม่มีวันที่ได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค จึงไม่มีความผิดตามกฎหมายดังกล่าว(ทนายเชียงใหม่)
                ดังนั้น หากไม่ได้กรอกวันที่ในเช็คในด้านกฎหมายทางแพ่งและทางด้านกฎหมายอาญามีผลทางด้านกฎหมายต่างกัน
                หากท่านต้องการอ่านบทความตัวเต็มสามารถคลิกได้ที่ลิงค์นี้
                https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A%20%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84%20%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84.html

เครดิตบทความจาก : https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/

Tags : ทนายความเชียงใหม่,ทนายเชียงใหม่

15
ทนายความเชียงใหม่เมื่อมีการซื้อขายฝากที่ดินแล้วโดยไม่ได้กรอกระบุว่า ให้รวมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินด้วย นั้นหมายความว่า จะต้องไม่รวมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินด้วย นั้นหมายความว่า หากว่าข้อเท็จจริงที่ท่านเจ้าเป็นอย่างนี้ หากว่าได้มีการก่อสร้างบ้านบนที่ดินที่ขายฝากแล้ว ต่อมาไม่มีการไถ่ที่ดินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ บ้านย่อมเป็นของเจ้าของที่ดินแต่เจ้าของที่ดินย่อมต้องใช้ราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นเพราะการปลูกสร้างบ้านบนที่ดินนั้น โดยท่านสามารถอ่านตัวเต็มของบทความได้ที่
https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%20%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%96%E0%B9%88.html
ซึ่งทนายเชียงใหม่ได้นำเอาบทความดีมาจากเว็บไซต์ของทนายความเชียงใหม่ซึ่งมีอีกหลายบทความที่น่าสนใจ ท่านผู้สามารถคลิกไปที่ความรู้กฎหมายของเว็บด้านล่างนี้ได้

เครดิต : https://www.นพนภัสทนายความเชียงใหม่.com/

Tags : ทนายความเชียงใหม่,ทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

หน้า: [1] 2 3 4