แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - saibennn9

หน้า: [1] 2 3 4
1
ในกรณีคุณได้เอาประกันไว้กับบริษัทประกันภัย ภายหลังจากบริษัทประกันภัยได้คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ต่อมาปรากฏว่า เราได้ขับรถที่เอาประกันภัยไปชนกับรถยนต์คันอื่นเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย ซึ่งในขณะนั้น ท่านมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด บริษัทประกันภัย ต้องจ่ายเงินค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก จะปฏิเสธไม่จ่ายเงินตามสัญญาประกันภัยไม่ได้ รายละเอียดนั้น ให้เราติดตามที่บทความ นี่
https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99.html
 
นอกจากนั้น ทนายความเชียงใหม่หรือทนายเชียงใหม่ ยังมีบทความดีๆ น่าสนใจมาให้ผู้อ่านได้อ่านได้ศึกษาซึ่งเป็นบทความเกี่ยวกับข้อกฎหมายในชีวิตประจำวัน หากคุณได้ศึกษาบทความจากบทความของทนายความเชียงใหม่แล้ว จะทำให้เรามีความรู้ในการปกป้องสิทธิของตนตามกฎหมายเบื้องต้น ได้

ขอบคุณบทความจาก : [url=https://www.นพนภัสทนายความเชียงใหม่.com/]https://www.นพนภัสทนายความเชียงใหม่.com/


Tags : ทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

2
เมื่อมีการเลิกจ้างแล้ว นายต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย โดยมีระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดจะไดรับค่าชดเชยเป็นส่วนๆ ตามระยะเวลาการทำงานของท่านซึ่งเป็นลูกจ้าง และมีเหตุที่ทำให้ไม่ได้รับค่าชดเชยแม้ทำงานมานานเพียงใดก็ตาม ท่านสามารถอ่านบทความเกี่ยวกับการได้รับค่าชดเชยได้ที่ลิงค์ บทความ ทนายเชียงใหม่หรือทนายความเชียงใหม่[/u] นี้
https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2.html

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/

Tags : ทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

3
การจงใจลงลายมือชื่อในเช็คให้มีความแตกต่างที่จากที่ให้ไว้กับธนาคารจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติความความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็คยังไง นั้น จะต้องพิจารณาว่า ลายมือชื่อนั้น มีความแตกต่างมากเพียงใด หากปรากฏว่า มีการแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้ว ทำให้เห็นว่า ผู้ออกเช็คมีเจตนาที่จะไม่ใช้เงินตามเช็คแต่ต้น เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค เนื่องด้วยลายมือชื่อดังกล่าว ย่อมส่งผลให้แก่ผู้ทรงเช็คได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินนั้น ผู้ทรงเช็คย่อมมีสิทธิในการฟ้องคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาได้ แล้วแต่ผู้ทรงเช็คจะเลือกฟ้อง โดยผู้เขียนได้บทความมาจากเว็บไซต์ทนายความเชียงใหม่ ท่านสามารถอ่านบทความตัวเต็มได้ที่
https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ทนายเชียงใหม่

ที่มา : https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/

Tags : ทนายความเชียงใหม่,ทนายเชียงใหม่,ทนายเชียงใหม่

4
ก่อนอื่น ต้องเข้าใจก่อนว่า วันที่ในเช็คสำคัญยังไงบ้าง วันที่ในเช็คเป็นวันที่ครบกำหนดใช้เงินตามเช็ค ดังนั้น ทนายความเชียงใหม่ขอชี้แจงว่า วันที่ในเช็คจึงมีความสำคัญมาก เพราะหากไม่อาจมีวันที่ในเช็คแล้ว ย่อมไม่อาจทราบได้ว่า เช็คถึงกำหนดใช้เงินตามเช็คเมื่อไหร่ ซึ่งจากความสำคัญของวันที่ในเช็ค ย่อมส่งผลทางด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมายแพ่งและด้านกฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือพระราชบัญญัติว่าความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็คนั้นเอง
                ทางด้านกฎหมายแพ่งนั้น กฎหมายกำหนดว่า ผู้ทรงเช็คกระทำการโดยสุจริตสามารถกรอกวันที่ในเช็คโดยการกรอรกนั้นจะต้องเป็นวันที่ได้ตกลงกับผู้ออกเช็คแล้วว่าให้ลงวันที่ในเช็คในวันใด ผู้ทรงเช็คจึงสามารถกรอกวันที่ในเช็คตามที่ได้ตกลงนั้นได้ เมื่อกรอกวันที่ในเช็คด้วยความสุจริตแล้ว ย่อมมีผลทำให้เป็นวันที่ถึงกำหนดชำระเงินตามเช็คตามที่กรอกวันที่โดยสุจริตนั้นได้
                ทางด้านกฎหมายอาญานั้น กฎหมายกำหนดว่า ผู้ออกเช็คจะต้องกรอกวันที่ในเช็ค ณ ขณะออกเช็ค หากไม่ได้กรอกวันที่ในเช็คในขณะออกเช็ค ย่อมถือว่าไม่มีวันที่ได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค จึงไม่มีความผิดตามกฎหมายดังกล่าว(ทนายเชียงใหม่)
                ดังนั้น หากไม่ได้กรอกวันที่ในเช็คในด้านกฎหมายทางแพ่งและทางด้านกฎหมายอาญามีผลทางด้านกฎหมายต่างกัน
                หากท่านต้องการอ่านบทความตัวเต็มสามารถคลิกได้ที่ลิงค์นี้
                https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A%20%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84%20%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84.html

เครดิตบทความจาก : https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/

Tags : ทนายความเชียงใหม่,ทนายเชียงใหม่

5
ทนายความเชียงใหม่เมื่อมีการซื้อขายฝากที่ดินแล้วโดยไม่ได้กรอกระบุว่า ให้รวมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินด้วย นั้นหมายความว่า จะต้องไม่รวมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินด้วย นั้นหมายความว่า หากว่าข้อเท็จจริงที่ท่านเจ้าเป็นอย่างนี้ หากว่าได้มีการก่อสร้างบ้านบนที่ดินที่ขายฝากแล้ว ต่อมาไม่มีการไถ่ที่ดินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ บ้านย่อมเป็นของเจ้าของที่ดินแต่เจ้าของที่ดินย่อมต้องใช้ราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นเพราะการปลูกสร้างบ้านบนที่ดินนั้น โดยท่านสามารถอ่านตัวเต็มของบทความได้ที่
https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%20%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%96%E0%B9%88.html
ซึ่งทนายเชียงใหม่ได้นำเอาบทความดีมาจากเว็บไซต์ของทนายความเชียงใหม่ซึ่งมีอีกหลายบทความที่น่าสนใจ ท่านผู้สามารถคลิกไปที่ความรู้กฎหมายของเว็บด้านล่างนี้ได้

เครดิต : https://www.นพนภัสทนายความเชียงใหม่.com/

Tags : ทนายความเชียงใหม่,ทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

6
ในบางครั้งท่านผู้อ่านก็ต้องกระทำความผิดระเบียบข้อบังคับที่นายจ้างบัญญัติเอาไว้ แต่การกระทำความผิดนั้นอาจจะไม่ร้ายแรงมาก นายจ้างก็ได้ทำเป็นหนังสือตักเตือนและแจ้งให้เราทราบว่า ท่านได้กระทำความผิดต่อนายจ้าง แต่รู้หรือไม่ว่า การที่นายจ้างได้ทำหนังสือเตือนดังกล่าวนั้น ย่อมส่งผลต่อกฎหมายแรงงานในเรื่องของค่าชดเชยเมื่อมีการเลิกจ้างได้ ซึ่งกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่า หากได้กระทำความผิดซ้ำคำเตือนของนายจ้างแล้วนายจ้างมีสิทธิที่จะเลิกจ้างท่านโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้ ซึ่งข้อกฎหมายนี้ส่งผลอย่างมากในแง่ของข้อกฎหมาย โดยที่ท่านผู้อ่านได้ทราบสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานดังกล่าวมาก่อน
ซึ่งทนายความเชียงใหม่ได้เขียนบทความเอาไว้ในเว็บของสำนักงานกฎหมายว่า ในบทความเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรง โดยอ้างอิง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
(2) จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย     
(3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(4) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วเว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน
หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำผิด
(5) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(6) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นั้น ทนายเชียงใหม่ได้ชี้ให้เห็นว่า เป็นการกระทำความผิดในมาตรา 119(4) นั้นเอง จึงทำให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตราดังกล่าว
ทนายความเชียงใหม่[/b].com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.html]https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.html

เครดิต : https://www.นพนภัสทนายความเชียงใหม่.com/

Tags : ทนายความเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

7
อื่นๆ / เจ้าหนี้มีสิทธิยึดหน่วยยังไงบ้าง
« เมื่อ: มิถุนายน 23, 2019, 06:40:35 AM »
ครั้นจะกล่าวถึงหนี้นั้น เจ้าหนี้ก็ไม่รู้สิทธิตามข้อกฎหมายของตนเอง บ้างก็ใช้สิทธิตามกฎหมายไม่ได้ถูกต้อง บ้างก็ไม่ได้ใช้สิทธิตามกฎหมายแต่ใช้แรงกายในการบังคับชำระหนี้ หรือที่เรียกว่า ศาลเตี้ย ซึ่งไม่ได้ส่งผลที่ดีต่อการเป็นเจ้าหนี้ เพราะการเป็นเจ้าหนี้ที่ถูกต้องจะต้องดำเนินการฟ้องคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งการชำระหนี้
ในวันนี้ทนายความเชียงใหม่จะได้มาเสนอข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิยึดหน่วยว่า เจ้าหนี้มีสิทธิโดยชอบธรรมเพื่อให้ได้รับชำระหนี้ตามมูลหนี้ตามกฎหมายให้ได้มากที่สุด ก็ถูกต้องตามกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งสิทธิยึดหน่วยนี้ตามกฎหมายแล้วปรากฏอยู่ในมาตรา ๒๔๑ “ผู้ใดเป็นผู้ครองทรัพย์สินของผู้อื่น และมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งครองนั้นไซร้ ท่านว่าผู้นั้นจะยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะได้ชำระหนี้ก็ได้ แต่ความที่กล่าวนี้ท่านมิให้ใช้บังคับ เมื่อหนี้นั้นยังไม่ถึงกำหนด อนึ่งบทบัญญัติในวรรคก่อนนี้ ท่านมิให้ใช้บังคับ ถ้าการที่เข้าครอบครองนั้นเริ่มมาแต่ทำการอันใดอันหนึ่งซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย” โดยหลักเกณฑ์นั้น ต้องเป็นหนี้ที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์ เป็นหลักจึงจะเป็นสิทธิยึดหน่วยทรัพย์สินได้
โดยทนายเชียงใหม่ จึงได้จัดทำบทความนี้ขึ้นมาเพื่อให้เจ้าหนี้ทั้งหลายสามารถใช้สิทธิที่โดยชอบธรรมตามกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างแท้จริง
โดยท่านสามารถเข้าไปอ่านบทความตัวเต็มได้ที่ ทนายความเชียงใหม่[/b].com/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89.html]https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89.html

เครดิตบทความจาก : https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/

Tags : ทนายเชียงใหม่,ทนายเชียงใหม่

8
อสังหาริมทรัพย์ / สัญญาจ้างทำของ
« เมื่อ: มิถุนายน 18, 2019, 05:27:49 PM »
การที่เราว่าจ้างให้ผู้รับเหมามาก่อสร้างบ้านให้แก่เรา แล้วเราร่างสัญญาว่า ให้กรรมิสิทธิ์ในงวดงานก่อสร้างต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา หากว่ามีการผิดสัญญาว่าจ้างหรือมีการบอกเลิกสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง โดยผลการของการร่างสัญญาในลักษณะนี้ จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร ผลจึงอยากให้ท่านผู้อ่า่นทุกท่านได้ชมกรณีตัวอย่างนี้ครับ โดยสามารถคลิกดูได้ที่ 
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nopnapatlaw99&group=1

9
อสังหาริมทรัพย์ / สัญญาจ้างทำของ
« เมื่อ: มิถุนายน 18, 2019, 05:14:15 PM »
การที่เราว่าจ้างให้ผู้รับเหมามาก่อสร้างบ้านให้แก่เรา แล้วเราร่างสัญญาว่า ให้กรรมิสิทธิ์ในงวดงานก่อสร้างต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา หากว่ามีการผิดสัญญาว่าจ้างหรือมีการบอกเลิกสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง โดยผลการของการร่างสัญญาในลักษณะนี้ จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร ผลจึงอยากให้ท่านผู้อ่า่นทุกท่านได้ชมกรณีตัวอย่างนี้ครับ โดยสามารถคลิกดูได้ที่ 
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nopnapatlaw99&group=1

10
อสังหาริมทรัพย์ / สัญญาจ้างทำของ
« เมื่อ: มิถุนายน 18, 2019, 02:23:14 PM »
การที่เราว่าจ้างให้ผู้รับเหมามาก่อสร้างบ้านให้แก่เรา แล้วเราร่างสัญญาว่า ให้กรรมิสิทธิ์ในงวดงานก่อสร้างต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา หากว่ามีการผิดสัญญาว่าจ้างหรือมีการบอกเลิกสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง โดยผลการของการร่างสัญญาในลักษณะนี้ จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร ผลจึงอยากให้ท่านผู้อ่า่นทุกท่านได้ชมกรณีตัวอย่างนี้ครับ โดยสามารถคลิกดูได้ที่ 
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nopnapatlaw99&group=1

11
อสังหาริมทรัพย์ / สัญญาจ้างทำของ
« เมื่อ: มิถุนายน 18, 2019, 02:09:03 PM »
การที่เราว่าจ้างให้ผู้รับเหมามาก่อสร้างบ้านให้แก่เรา แล้วเราร่างสัญญาว่า ให้กรรมิสิทธิ์ในงวดงานก่อสร้างต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา หากว่ามีการผิดสัญญาว่าจ้างหรือมีการบอกเลิกสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง โดยผลการของการร่างสัญญาในลักษณะนี้ จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร ผลจึงอยากให้ท่านผู้อ่า่นทุกท่านได้ชมกรณีตัวอย่างนี้ครับ โดยสามารถคลิกดูได้ที่ 
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nopnapatlaw99&group=1

12
อสังหาริมทรัพย์ / สัญญาจ้างทำของ
« เมื่อ: มิถุนายน 18, 2019, 02:04:36 PM »
การที่เราว่าจ้างให้ผู้รับเหมามาก่อสร้างบ้านให้แก่เรา แล้วเราร่างสัญญาว่า ให้กรรมิสิทธิ์ในงวดงานก่อสร้างต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา หากว่ามีการผิดสัญญาว่าจ้างหรือมีการบอกเลิกสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง โดยผลการของการร่างสัญญาในลักษณะนี้ จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร ผลจึงอยากให้ท่านผู้อ่า่นทุกท่านได้ชมกรณีตัวอย่างนี้ครับ โดยสามารถคลิกดูได้ที่ 
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nopnapatlaw99&group=1

13
อสังหาริมทรัพย์ / สัญญาจ้างทำของ
« เมื่อ: มิถุนายน 18, 2019, 02:00:41 PM »
การที่เราว่าจ้างให้ผู้รับเหมามาก่อสร้างบ้านให้แก่เรา แล้วเราร่างสัญญาว่า ให้กรรมิสิทธิ์ในงวดงานก่อสร้างต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา หากว่ามีการผิดสัญญาว่าจ้างหรือมีการบอกเลิกสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง โดยผลการของการร่างสัญญาในลักษณะนี้ จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร ผลจึงอยากให้ท่านผู้อ่า่นทุกท่านได้ชมกรณีตัวอย่างนี้ครับ โดยสามารถคลิกดูได้ที่ 
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nopnapatlaw99&group=1

14
อสังหาริมทรัพย์ / สัญญาจ้างทำของ
« เมื่อ: มิถุนายน 18, 2019, 01:55:21 PM »
การที่เราว่าจ้างให้ผู้รับเหมามาก่อสร้างบ้านให้แก่เรา แล้วเราร่างสัญญาว่า ให้กรรมิสิทธิ์ในงวดงานก่อสร้างต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา หากว่ามีการผิดสัญญาว่าจ้างหรือมีการบอกเลิกสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง โดยผลการของการร่างสัญญาในลักษณะนี้ จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร ผลจึงอยากให้ท่านผู้อ่า่นทุกท่านได้ชมกรณีตัวอย่างนี้ครับ โดยสามารถคลิกดูได้ที่ 
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nopnapatlaw99&group=1

15
อสังหาริมทรัพย์ / สัญญาจ้างทำของ
« เมื่อ: มิถุนายน 18, 2019, 01:54:38 PM »
การที่เราว่าจ้างให้ผู้รับเหมามาก่อสร้างบ้านให้แก่เรา แล้วเราร่างสัญญาว่า ให้กรรมิสิทธิ์ในงวดงานก่อสร้างต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา หากว่ามีการผิดสัญญาว่าจ้างหรือมีการบอกเลิกสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง โดยผลการของการร่างสัญญาในลักษณะนี้ จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร ผลจึงอยากให้ท่านผู้อ่า่นทุกท่านได้ชมกรณีตัวอย่างนี้ครับ โดยสามารถคลิกดูได้ที่ 
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nopnapatlaw99&group=1

หน้า: [1] 2 3 4