กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
2
การศึกษา / โปรแกรมเว็บออโต้โพสเว็บบอร์ด
« กระทู้ล่าสุด โดย Clayton เมื่อ วันนี้ เวลา 12:04:16 PM »
โปรแกรมเว็บออโต้โพสเว็บบอร์ด
สนใจ inbox มาครับ https://www.facebook.com/autobotua
#AUTOBOTUA #ฝึกอบรมขายของออนไลน์
#โพสเว็บบอร์ด #ขายสินค้าบริการ #ออโต้โพส
3
4
5
6
8
9
โหลดแนวข้อสอบ นักจิตวิทยา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


- ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- แนวข้อสอบนักจิตวิทยา
- การวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคม
- พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
- พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑
- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านจิตวิทยา
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เข้าดูเพจสอบนักจิตวิทยา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เข้าดูเว็บที่นักจิตวิทยา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


 


 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบนักจิตวิทยา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Tags : โหลดแนวข้อสอบงานราชการนักจิตวิทยา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,คู่มือเตรียมสอบนักจิตวิทยา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,จำหน่ายแนวข้อสอบ นักจิตวิทยา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
10
หน้า: [1] 2 3 ... 10