ผู้เขียน หัวข้อ: เรากระทำความผิดซ้ำคำเตือนของนายจ้าง ทำให้ไม่ได้รับค่าชดเชย  (อ่าน 12 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

กรกฎาคม 02, 2019, 02:07:39 PM
  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 49
    • ดูรายละเอียด

ในบางครั้งท่านผู้อ่านก็ต้องกระทำความผิดระเบียบข้อบังคับที่นายจ้างบัญญัติเอาไว้ แต่การกระทำความผิดนั้นอาจจะไม่ร้ายแรงมาก นายจ้างก็ได้ทำเป็นหนังสือตักเตือนและแจ้งให้เราทราบว่า ท่านได้กระทำความผิดต่อนายจ้าง แต่รู้หรือไม่ว่า การที่นายจ้างได้ทำหนังสือเตือนดังกล่าวนั้น ย่อมส่งผลต่อกฎหมายแรงงานในเรื่องของค่าชดเชยเมื่อมีการเลิกจ้างได้ ซึ่งกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่า หากได้กระทำความผิดซ้ำคำเตือนของนายจ้างแล้วนายจ้างมีสิทธิที่จะเลิกจ้างท่านโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้ ซึ่งข้อกฎหมายนี้ส่งผลอย่างมากในแง่ของข้อกฎหมาย โดยที่ท่านผู้อ่านได้ทราบสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานดังกล่าวมาก่อน
ซึ่งทนายความเชียงใหม่ได้เขียนบทความเอาไว้ในเว็บของสำนักงานกฎหมายว่า ในบทความเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรง โดยอ้างอิง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
(2) จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย     
(3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(4) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วเว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน
หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำผิด
(5) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(6) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นั้น ทนายเชียงใหม่ได้ชี้ให้เห็นว่า เป็นการกระทำความผิดในมาตรา 119(4) นั้นเอง จึงทำให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตราดังกล่าว
ทนายความเชียงใหม่[/b].com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.html]https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.html

เครดิต : https://www.นพนภัสทนายความเชียงใหม่.com/

Tags : ทนายความเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่